İtü Sanatta Yeterlik Tezi

Tez  konusu: Müzik Okullarında Okuyan Öğrencilere Verilecek Özel Halkla İlişkiler Eğitiminin İçeriğini Oluşturma Amaçlı Bir Saha Çalışması (Müzik ve Halkla İlişkiler)